Inschrijven

Aanvang lidmaatschap start na schriftelijke goedkeuring van de toelatingscommissie, hierdoor is het toevoegen van bewijslast van relevante diploma’s bij het inschrijven vereist. Het secretariaat legt uw verzoek voor aan de toelatingscommissie en koppelt de beslissing daarna aan u terug. De toelatingscommissie streeft ernaar binnengekomen verzoeken binnen 2 weken na ontvangst af te handelen. In de zomerperiode (vanaf 1 juli) houdt de toelatingscommissie een termijn aan van 4 weken.

Uitschrijven voor het jaarlidmaatschap dient uiterlijk 31 oktober schriftelijk, per post of via de mail te zijn door het secretariaat te zijn ontvangen. Dit geldt ook voor eventuele verzoeken tot wijziging van het lidmaatschap. Te laat ontvangen opzegging / verzoeken zullen aan het begin van het volgende jaar kunnen worden geëffectueerd.
Bij inschrijving en betaling van het jaarlidmaatschap gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy statement van SGA Holland.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u zich uiteraard richten tot het secretariaat.

  • Haarweg 3, 4212 KJ Spijk
  • info@sgaholland.nl

Inschrijfformulier Jaarlidmaatschap