De Stichting Golf Assistenten Holland is een organisatie die het werkend kader binnen golf organiseert en bindt. De stichting doet dit onder andere doormiddel van:

– Het registreren en indien toegestaan publiek maken van het carrière pad van het lid.
– Het organiseren van bijscholingen.
– Het organiseren van wedstrijden.
– Het behartigen van de belangen op club, nationaal en internationaal niveau.

SGA Holland

Visie

“De belangen van personen met professionele expertise voor de golfsport zijn efficiënt georganiseerd om de golfsport op een hoger plan te brengen en de plezier in het spel te behouden. Het werkend kader binnen de golfsport staat geregistreerd en heeft een erkende opleiding genoten passend bij het uit te oefenen vakgebied. Golf zal multidisciplinair benaderd worden en gezien worden als sport en spel. Belangen organisaties binnen golf zullen meer als een team gaan samenwerken en de carrière van een professional loopt vloeiend van amateur over in professional. ”

Missie

“Het assisterend kader in golf organiseren en binden in een groep.”

Kernwaarden

1. Professionaliteit
2. Integriteit
3. Passie

Wie kunnen er lid worden?

Personen die behoren bij het assisterend kader van golf die daadwerkelijk en direct met de golfer(s) werken. Leden moeten in het bezit zijn van de diploma’s die gelden voor hun vakgebied. Het is aan de Stichting om te bepalen of de getoonde diploma’s voldoen aan de criteria van het vakgebied. In bepaalde gevallen kan de stichting het toekomstige lid verplichten om de toelatingscursus te doen. De kosten voor deze cursus zijn eenmalig 100 euro.

Voorbeelden van personen die lid kunnen worden zijn:

– Personen met een diploma Golfinstructeur Level 2
– Sportpsychologen
– Sportmanagers
– Materiaalspecialisten
– Medisch specialisten
– Gedragsspecialisten
– Voedingsdeskundige